Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej – rewolucyjne zmiany wynikające z RODO oraz ze znowelizowanego Kodeksu pracy i rozporządzenia dotyczącego dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy – termin 16 listopad

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej – rewolucyjne zmiany wynikające z RODO oraz ze znowelizowanego Kodeksu pracy i rozporządzenia dotyczącego dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy – termin 16 listopad

 • 16.11.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Anna Kamińska– Pietnoczko – Prawnik, Specjalista ds. Prawa Pracy i Ochrony Danych Osobowych

 • Cena: 590 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  540 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  490zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca: Anna Kamińska-Pietnoczko – Specjalizuje się w prawie pracy, w szczególności w ochronie danych osobowych w działach HR. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim – Wydział PRawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy. Od 2003 roku jest zatrudniona w Wydawnictwie Beck jako redaktor prowadzący miesięcznik „Monitor Prawa Pracy”. Od 2004 jest wykładowcą prawa pracy m.in. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Od 2009 roku jest doktorantką w Katedrze Prawnych Problemów Administracji Zarządzania – Zakład Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudnienia na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy, w tym współautorka dwóch komentarzy do Kodeksu pracy.

Program opracowała Anna Kamińska-Pietnoczko. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

Pracodawca w procesie rekrutacji i zatrudnienia może natrafić na liczne problemy i pułapki związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zakazu dyskryminacji i dokumentacji pracowniczej. Po pierwsze od 25.5.2018 r. obowiązuje nowe, surowsze europejskie prawo danych osobowych czyli ogólne rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO), co wymusiło zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych. Po drugie, od 1.1.2019 r. wejdą w życie nowe przepisy ustawowe regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zakres zmian a także wprowadzenie formuły elektronicznej prowadzenia dokumentacji mają charakter rewolucyjny. Niezalenie ustawodawca pracuje nad przepisami wykonawczymi czyli m.in. nad rozporządzeniem dotyczącym prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, które wprowadza cztery obowiązkowe części akt osobowych: A, B, C i D. Po trzecie, trzeba mieć na względzie, że planowana jest nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie żądania i przetwarzania danych osobowych, w tym tych dotyczących kandydatów na pracownika. Szkolenie pozwoli uczestnikom zapoznać się ze zmienionymi zasadami przetwarzania danych osobowych, w tym prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników oraz dokumentacji kadrowej. Szkolenie uwęglania zamiany prawa wynikające z RODO, nowe przepisy Kodeksu pracy obowiązujące od stycznia 2019 r. a także planowane nowelizacje przepisów prawa. Szkolenie ma na celu usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji towarzyszącej zatrudnianiu pracowników, co w szczególności umożliwi uniknięcie bardzo wysokich kar administracyjnych związanych z nieadekwatnym do celu gromadzeniem danych osobowych. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów HR, kadr, płac oraz osób zarządzających tymi działami, a także dla osób pełniących funkcje pracodawców albo ich reprezentujących.

1) Dane osobowe w procesie rekrutacji

 • jak prawidłowo przygotować ogłoszenie o pracę?
 • jakich danych można żądać od kandydata na pracownika?
 • warunki wyrażania zgody w procesie rekrutacyjnym
 • media społecznościowe jako źródło informacji o potencjalnym pracowniku
 • dokumenty w rekrutacji: CV, list motywacyjny, referencje, świadectwa pracy
 • co powinna zawiera część „A” akt osobowych?
 • wstępne badania lekarskie
 • podstawy prawne przetwarzania danych w procesie rekrutacyjnym
 • obowiązek informacyjny wobec kandydat na pracownika

2) Dane osobowe w zatrudnieniu

 • jakich danych można żądać od pracownika – rozszerzony katalog danych
 • warunki wyrażania zgody w procesie zatrudnieniowym
 • wykorzystywanie wizerunku pracownika
 • co powinna zawierać część „B” i „C” akt osobowych? dokumentacja wypadkowa
 • dokumentacja płacowa (listy płac, karty wynagrodzeń)
 • dokumentacja dotycząca czasu pracy (harmonogramy , listy obecności, karty urlopowe)
 • dokumentacja dotycząca oceny pracowniczej oraz kar porządkowych – zatarcie kary porządkowej.
 • dokumentowanie uprawnień związanych z rodzicielstwem ­­
 • zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • jak prawidłowo prowadzić listę obecności?
 • jakie są nowe zasady monitorowania pracowników?
 • udostępnianie informacji związkom zawodowym
 • telefoniczne potwierdzanie danych dla banków i innych instytucji
 • badania lekarskie (okresowe i kontrolne)
 • wystawianie świadectwa pracy.
 • co trzeba przechowywać w ramach dokumentacji ZUS?
 • nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • obowiązek informacyjny pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych
 • podstawy prawne przetwarzania danych w zatrudnieniu
 • nowe prawa pracownika wynikające z RODO, np. prawo dostępu do danych, prawo do przeniesienia danych, prawa do zapomnienia itp.
 • kiedy potrzebna jest umowa powierzania przetwarzania danych w zatrudnieniu?
 • zatrudnianie cudzoziemców, a obowiązek przechowywania dokumentacji

3) Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem nowych rozwiązań prawnych

 • elektronizacja akt osobowych pracownika
 • jak przeprowadzić przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną?
 • nowe wymogi dotyczące przechowywania akt osobowych
 • ponowne nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem
 • nowe obowiązki pracodawcy związane ze zmianą postaci przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • co należy zrobić z dokumentacją pracowniczą w razie likwidacji firmy?
 • nowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej – kiedy musimy wydać ją pracownikowi, kiedy możemy, a kiedy należy ją zniszczyć?
 • jakie dokumenty zawsze kontroluje PIP?
 • jakie grożą kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników? Na kogo może zostać nałożona kara w sytuacji naruszenia przepisów?

4) Zatrudnienie pozapracownicze

 • zakres dokumentacji tworzonej i prowadzonej dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
 • badania lekarskie i szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – zakres dokumentacji

5) Planowane zmiany prawa w zakresie danych osobowych i dokumentacji pracowniczej

 • nowy katalog danych w rekrutacji
 • nowy katalog danych pozyskiwanych od pracownika
 • nowa część akt osobowych – „D”
 • nowe zasady prowadzenia akt osobowych oraz dokumentacji wynikającej ze stosunku pracy
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  16.11.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Cena: 590 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby,

  540 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  490zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję