NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE – WARSZTATY PRAKTYCZNE + 1 OSOBA GRATIS!

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE – WARSZTATY PRAKTYCZNE + 1 OSOBA GRATIS!

 • 18.06.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Cieślak – Prawnik

 • Cena promocyjna: 790 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Monika Cieślak – Prawnik, doświadczony praktyk, trener. Pełniła przez 12 lat funkcję szefa działu personalnego oraz zajmowała się zagadnieniami związanymi z prawem pracy, prawem podatkowym i prawem ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rachubą płac. Od 2004 r. działa jako niezależny konsultant, szkoleniowiec, audytor HR. Od 2008 r. prowadzi firmę doradczą zajmującą się doradztwem w zakresie miękkiego i twardego HR oraz wydawaniem publikacji prawniczych. Autorka i współautorka kilkuset publikacji, w tym książkowych m. in.: Kadry od A do Z, Płace od A do Z, ZFŚS od A do Z, Płace od A do Z – ćwiczenia; Poradnik pracodawcy – wybrane aspekty prawa pracy, ubezpieczeń: społecznych i zdrowotnego oraz prawa podatkowego; Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; praca zbiorowa pod red. Witolda Modzelewskiego, współautor i redaktor. Jest autorką licznych artykuły poświęcone problematyce prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych publikowane w wydawnictwach.

Program opracowała Monika Cieślak.  Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA

PROSIMY O ZABRANIE KALKULATORÓW!

Wynagrodzenie za pracę – jak płacić wynagrodzenie minimalne i składniki z nim związane na przełomie roku?

Skutki zmiany wysokości wynagrodzenia i zmiany wymiaru etatu dla wyliczeń składników wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za pracę pomniejszone – pomniejszanie za chorobę w lutym i grudniu oraz inne pomniejszenia.

Wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy – jakie składniki wchodzą do podstawy zasiłkowej, uzupełnianie podstaw zasiłkowych.

Zasiłek macierzyński – kiedy płacimy 60%, kiedy 80%, a kiedy 100% podstawy zasiłkowej?

Zasiłek opiekuńczy – limity: 14, 60 i 56 dni, definicja członka rodziny.

Wynagrodzenie za urlop.

 1. Składniki wchodzące do podstawy wynagrodzenia urlopowego.
 2. Składniki, które nie wchodzą do podstawy wynagrodzenia urlopowego.
 3. Wyliczanie wynagrodzenia urlopowego w praktyce systemów czasowych: stałej stawki miesięcznej i godzinowej.

Ekwiwalent za urlop.

 1. Zasady uzupełniania podstaw urlopowych.
 2. Kiedy wypłacamy ekwiwalent za urlop?
 • Przypadki zastosowania zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
 • Ustalanie wynagrodzenia za czas urlopu okolicznościowego.
 • Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Dodatek za pracę w porze nocnej.
 • Odprawa rentowa lub emerytalna.
 • Odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę – jak wliczać zmienne składniki do podstawy?
 • Nagroda czyli premia uznaniowa w podstawach.

Składniki fakultatywne, oskładkowanie i opodatkowanie – porównanie

 • Świadczenia finansowane ze środków ZFŚS.
 • Zwolnienie do 380 zł – zasady.
 • Świadczenia pieniężne (przedpłacona karta płatnicza)
 • Świadczenia rzeczowe – paczki, bilety, karnety, inne
 • Kupony kulturalno-sportowe nie korzystają ze zwolnienia podatkowego.
 • Wycieczki i wypoczynek dorosłych, wypoczynek dzieci.
 • Zapomogi.
 • Pożyczki.
 • Imprezy firmowe, zawody sportowe, imprezy sportowe.
 • Świadczenia dla członków rodziny sfinansowane z ZFŚS.
 • Świadczenia dla emerytów i rencistów sfinansowane z ZFŚS.
 • Żłobek, przedszkole.

Opodatkowanie działalności socjalnej pracodawców nie tworzących ZFŚS.

 • Narzędzia pracy.
  • Komputer.
  • Samochód
  • Transport.
  • Ryczałt samochodowy.
  • Ubiór służbowy
  • Internet.
  • Świadczenia dla telepracowników

Inne świadczenia.

 • Nagroda jubileuszowa.
 • Nagrody rzeczowe, prezenty, kwiaty.
 • Odprawa emerytalna, odprawa rentowa.
 • Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy .
 • Odszkodowania wynikające z zakazu konkurencji.
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.
 • Posiłki, diety.
 • Odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przy pracy.
 • przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy.
 • Odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe.
 • Szkolenia, studia podyplomowe.
 • Dodatek uzupełniający 80% zasiłek.
 • Składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie absencji chorobowej.
 • Pożyczka.
 • Usługi medyczne, szczepienia i opieka medyczna.
 • Ubezpieczenie na życie.
 • Odsetki od nieterminowej wypłaty.
 • Wynajem mieszkania.
 • Świadczenia dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i macierzyńskim.
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  18.06.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Cena promocyjna: 790 zł + 1 OSOBA GRATIS!

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję