Dokumentacja kadrowa oraz prawo pracy w 2019 roku – najnowsza wersja zmian w Kodeksie Pracy oraz najnowsza wykładnia UODO w zakresie ochrony danych osobowych w miejscu pracy – termin 23 październik

Dokumentacja kadrowa oraz prawo pracy w 2019 roku – najnowsza wersja zmian w Kodeksie Pracy oraz najnowsza wykładnia UODO w zakresie ochrony danych osobowych w miejscu pracy – termin 23 październik

 • 23.10.2018 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 1 dzień

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Atlas Tower – dawniej Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Monika Frączek – Prawnik, Specjalistka Prawa Pracy

 • Cena: 590 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby, 

  540 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  490zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca:

Monika Frączek – Prawnik, przez 16 lat była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej. Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy.

Program opracowała Monika Frączek. Zakaz wszelkiego kopiowania, powielania programu bez zgody autora.

1. Nowe zasady prowadzenia oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r. (akta i dokumentacja przechowywane przez 10 albo przez 50 lat),

2. Dodatkowe obowiązki pracowników działów kadr związane z informowaniem pracowników o okresie przechowywania, terminie na odebranie dokumentacji, terminie na jej zniszczenie, w którym dokumentacja pracownicza może być odebrana warunkowo) – informacja wydawana razem ze świadectwem pracy,

3. Nowy podział akt osobowych, nowy wykaz dokumentów umieszczanych w poszczególnych częściach akt, w tym nowe zasady przechowywania dokumentów dotyczących kar porządkowych,

4. Nowe podział dokumentów składających się na pozostałą dokumentację pracowniczą,

5. Nowa rozbudowana ewidencja czasu pracy w tym:

 • zakres dokumentów w niej umieszczanych,
 • rozbudowana zawartość karty ewidencji czasu pracy,

6. Obowiązek wydawania kopii przechowywanej dokumentacji na życzenie pracownika, byłego pracownika (albo uprawnionej osoby), w tym:

 • zasady sporządzania takich kopii,
 • termin na ich sporządzenie,
 • możliwość wydawania kopii na nośniku danych,
 • zasady postępowania z wnioskiem o wydanie kopii dokumentacji,

7.  Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej, wymogi „informatyczne” dotyczące elektronicznych akt osobowych i pozostałej dokumentacji,

8. Obowiązek zwrócenia pracownikowi, byłem pracownikowi (ewentualnie innej uprawnionej osobie) poprzedniej postaci dokumentacji w terminie 30 dni w razie przejścia na elektroniczną dokumentację, w tym:

 • zasady, na jakich będzie odbywał się zwrot poprzedniej postaci akt i dokumentacji,
 • poszukiwanie osób uprawnionych do jej odbioru,
 • konieczność zachowania odpowiedniej formy wydawanej dokumentacji,

9. Konieczność wprowadzenia dodatkowych procedur w razie podjęcia decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej (m.in. procedury tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia z nośnika na nośnik w celu zapobiegnięcia utracie),

10. Regulacje przejściowe dotyczące sposobu prowadzenia i warunków przechowywania dotychczasowej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników do nowych rozwiązań prawnych,

11. Zmiana zasady dokonywania wypłaty wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 r. (prawo żądania od pracownika numeru konta bankowego, wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych), oraz obowiązek działu kadr i płac wobec pracowników otrzymujących przed nowelizacją wynagrodzenie w kasie – czas na realizację tego obowiązku do upływu 21 stycznia 2019 r.,

12. Dokumentowanie monitoringu – zgodnie z Kodeksem pracy oraz wykładnią Prezesa UODO, w tym

 • monitoring, a ocena skutków planowanych operacji, najnowsze komunikaty Prezesa UODO,
 • najnowsza wykładnia UODO w zakresie innego monitoringu niż wizyjny,

13. Najnowsza wykładnia odnośnie korzystania z pracy IOD oraz w zakresie innych obowiązków związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z dokumentem „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców”,

14. Najnowsza wersja nadchodzących zmian w przepisach Kodeksu pracy i innych ustaw, w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników, w tym:

 • nowy zakres pozyskiwanych danych,
 • pozyskiwanie dokumentów tylko w celu potwierdzenia danych,
 • nowe obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych pracowników,
 • obowiązki związane z przeglądaniem danych,
 • problematyka upoważnień do przetwarzania danych po zmianie przepisów,

15. Planowane, nowe obowiązki wobec pracowników i innych osób fizycznych wykonujących pracę w związku z planowanymi przepisami o Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz powiązane, planowane zmiany w Kodeksie pracy,

16. Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, w tym dotyczące m.in.:

 • poprawnego zwalniania pracownika (za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia),
 • poprawnego wyrażania opinii o pracowniku, tak żeby nie naruszyć jego godności osobistej,
 • prawa do odprawy emerytalnej (związku czasowego miedzy ustaniem zatrudnienia, a nabyciem prawa do tej odprawy).
Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  23.10.2018 | szkolenie teoretyczno- praktyczne | Warszawa

 • Cena: 590 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 1 osoby, 

  540 zł od osoby w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednej firmy,

  490zł od osoby w przypadku zgłoszenia 3 lub więcej osób z jednej firmy.

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję