4-DNIOWY KURS IOD Z EGZAMINEM – Inspektor Ochrony Danych w sektorze publicznym i biznesie, rola, zadania i odpowiedzialność.

4-DNIOWY KURS IOD Z EGZAMINEM – Inspektor Ochrony Danych w sektorze publicznym i biznesie, rola, zadania i odpowiedzialność.

 • 12-15.06.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Czas szkolenia: 4 dni

 • Centrum Konferencyjne Golden Floor Al. Jerozolimskie 123a (budynek Millennium Plaza)

 • Wykładowca: Prawnik, Ekspert ds. Ochrony Danych Osobowych

 • Cena: 2190 zł od osoby za cztery dni szkolenia. To szkolenie nie jest objęte promocją „+ 1 osoba gratis.”

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Wykładowca: EKSPERT RODO

Wieloletni pracownik publicznych służb zatrudnienia. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego – Wydział Prawa i Administracji. Ukończyła również na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Łodzi – studia podyplomowe we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie o specjalizacji: Audyt i Kontrola Wewnętrzna. Posiada tytuł: Audytor Wewnętrzny II Stopnia PIKW – CERTYFIKAT oraz wpis na krajową listę audytorów wewnętrznych. Ponadto ukończyła kurs trenerski w oparciu o Międzynarodowe Standardy Zawodowe Trenera Zarządzania MATRIK – Certyfikat Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydany przez SKiTZ MATRIK. Jest współautorem publikacji książkowej: Kontrola – wybrane zagadnienia (vademecum z zakresu kontroli zarządczej). Prowadzi liczne wykłady. Doświadczony wykładowca i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych, RODO, kontroli wewnętrznej/zewnętrznej/ zarządczej/ sektora finansów publicznych.

Niniejsze szkolenie adresowane jest do

Szkolenie skierowane głównie do osób zajmujących się szeroko rozumianą problematyką ochrony informacji, w tym biznesowych i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki (pracownicy przedsiębiorstw i firm, administracji państwowej i samorządowej), czyli do osób, które kierują lub przygotowują się do pracy w pionach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych lub odpowiadają za politykę bezpieczeństwa w swoich jednostkach organizacyjnych.

Celem szkolenia jest

zwiększenie atrakcyjności zawodowej pracowników administracji publicznej i innych podmiotów organizacyjnych, mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi oraz podniesienie kompetencji specjalistów zajmujących się tworzeniem systemu skutecznej ochrony strategicznych informacji przedsiębiorstw lub instytucji publicznych. Szkolenie kończy się testem zaliczającym poszczególne bloki tematyczne i zajęcia praktyczne.

PROGRAM SZKOLENIA

 I Dzień

 1. Test na wejście sprawdzający wiedzę na temat ochrony informacji i danych osobowych.
 2. Wprowadzenie do RODO(zwane także „GDPR” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 3. Podstawy prawne ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
 4. Podstawowe pojęcia ochrony danych osobowych: dane osobowe – zwykłe i szczególnej kategorii (wrażliwe), zbiór danych, przetwarzanie, ograniczenie przetwarzania, pseudonimizacja, anonimizacja, profilowanie, administrator, współadministratorzy, podmiot przetwarzający (procesor), inspektor ochrony danych, odbiorca, strona trzecia, zgoda, organ nadzorczy, transgraniczne przetwarzanie, (…)
 5. Przesłanki przetwarzania danych osobowych – niezbędność przetwarzania.
 6. Zasady ochrony danych osobowych w działalności instytucji publicznych i sektora prywatnego
 7. Ochrona informacji niejawnych: bezpieczeństwo osobowe, przemysłowe, teleinformatyczne
 8. Prawa osób, których dane dotyczą
 9. Obowiązki administratora i jego odpowiedzialność po zmianie przepisów.
 10. Inspektor Ochrony Danych (IOD) w miejsce ABI – zakres uprawnień i kompetencji, obowiązek wyznaczania IOD, odpowiedzialność;
 11. Zbiory danych osobowych, a obowiązek rejestracyjny po zmianie przepisów
 12. Podsumowanie. Dyskusja

II Dzień

 1. Audyt procesów i procedur przetwarzania i ochrony danych osobowych jako wprowadzenie do stosowania RODO.
 2. Środki zabezpieczające prawa i wolności podmiotu danych. Rola kierownika jednostki jako administratora gromadzonych danych (zabezpieczenia techniczne, informatyczne i organizacyjne)
 3. Praktyczne aspekty tworzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz realizacji zadań inspektora ochrony danych
 4. Nowe wymogi – klauzule informacyjne, klauzule zgody na przetwarzanie.
 5. Zasady powierzenia i podpowierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Rejestrowanie czynności przetwarzania i rejestrowanie wszystkich kategorii przetwarzania danych osobowych (kto jest zobowiązany do prowadzenia rejestrów?)
 7. Informowanie o naruszeniu ochrony danych. Rejestrowanie naruszeń.
 8. Jakie nowe obowiązki nakłada RODO na administratora danych w zakresie notyfikacji naruszeń.
 9. Jakie znaczenie ma RODO dla poszczególnych instytucji/działów/branż
 10. Przetwarzanie danych osobowych w kadrach – prawa i obowiązki pracodawcy.
 11. Udostępnianie danych osobowych, dostęp do informacji publicznej – jak robić to bezpiecznie

a)   odmowa udzielenia informacji publicznej

b)   niemożność udzielenia informacji publicznej

c)   informacja ustna, a obowiązek jej udostępnienia

d)   publikowanie w BIP dokumentów zawierających dane osobowe

 1. Certyfikacja i zatwierdzone kodeksy postępowania
 2. Kontrole PUODO: zakres, treści, obowiązki kontrolowanych. Konsultacje
 3. Kary administracyjne w RODO – wysokość i przypadki ich nakładania.
 4. Podsumowanie. Dyskusja

PRAKTYCZNE PRZYGOTOWANIE DO RODO

III Dzień

 1. Audyt bezpieczeństwa danych osobowych – cel, istota
 2. Praktyka prowadzenia audytów – warsztat praktycznych umiejętności tworzenia dokumentacji audytu
 3. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem w ochronie danych i informacji niejawnych
 4. Pomiar bezpieczeństwa;
 5. Analiza ryzyka i ocena zagrożeń w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 6. Analiza zagrożeń na podstawie zidentyfikowanego ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych – zawartość merytoryczna i konstrukcja dokumentu – warsztat praktycznych umiejętności tworzenia dokumentu w oparciu o uzyskane dane
 7. Ocena skutków dla ochrony danych wg RODO
 8. Podsumowanie. Dyskusja

IV Dzień

 1. Dokumentacja ochrony danych osobowych – zakres i treść, tworzenie – warsztaty:

a) Polityka Ochrony Danych itp. – samodzielne tworzenie i techniki wdrażania dokumentu w jednostce. Czym jest i jaki jest cel jej tworzenia w jednostce organizacyjnej – informacje i narzędzia niezbędne do stworzenia dokumentu dla potrzeb danej jednostki.

b) Instrukcja zarządzania systemem informatycznym;

c) Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

d) Umowa/klauzule o zachowaniu poufności, oświadczenie o zachowaniu poufności – znaczenie i różnice;

e) Ewidencje: osób upoważnionych, obszarów przetwarzania, zbiorów danych osobowych;

f) Wykaz osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

g) Wykaz udostępnień danych osobowych innym podmiotom;

h) Wykaz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych,

i) Wykaz udostępnień danych osobowych osobom, których dane dotyczą

j) Protokół zagrożenia, uchybienia;

 1. Umowy powierzenia, podpowierzenia przetwarzania danych osobowych;
 2. Praktyczne aspekty tworzenia klauzul zgód i klauzul informacyjnych w kontekście realizacji uprawnień podmiotów danych
 3. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych;
 4. Rejestr naruszeń i incydentów;
 5. Test (post test) podsumowujący nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne
 6. Omówienie wyników. Dyskusja
 7. Zakończenie szkolenia.

 

Wypełnij formularz online
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, kliknij tutaj aby przeczytać.
Pobierz formularz pdf
Formularz rejestracji
 • Data szkolenia:
 • Data szkolenia:

  12-15.06.2018 | szkolenie teoretyczno-praktyczne | Warszawa

 • Cena: 2190 zł od osoby za cztery dni szkolenia. To szkolenie nie jest objęte promocją „+ 1 osoba gratis.”

  W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, materiały piśmienne, całodzienne przerwy kawowe, lunch, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba kontaktowa
Osoby zgłoszone na szkolenie
Dane firmy
Kontakt z nami
 • CWPP
  Al. Jerozolimskie 123a
  02-017 Warszawa
 • +48 22 357 27 79
 • szkolenia@cwpp.pl
Nasza strona używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies.
AkceptujęNie akceptuję